Talepte Bulunan Kurum Seyhan Belediyesi
İlçesi Seyhan
Proje Adı Ulucami Mah.48 Pafta 139 Ada 44-45 Nolu Parseldeki Tescilli Yapının Kamulaştırılması (ENV.126)
Yılı 2015
Proje Niteliği Kamulaştırma
Bloke Edilen Tutar 242.880,00
Harcanan Tutar 242.880,00
Kalan Tutar 0