Talepte Bulunan Kurum Seyhan Belediyesi
İlçesi Seyhan
Proje Adı Ulucami Mah.48 Pafta 139 Ada 29 Nolu Parseldeki Tescilli Yapının Kamulaştırılması (ENV.125)
Yılı         2015 - 2017
Proje Niteliği Kamulaştırma - Uygulama
Bloke Edilen Tutar 219.000,00 - 744.387,02
Harcanan Tutar 219.000,00 - 0
Kalan Tutar 0 - 744.387,02