Talepte Bulunan Kurum Seyhan Belediyesi
İlçesi Seyhan
Proje Adı Sarıyakup Mah.92 Pafta 9 Ada 14-15 Nolu Parseldeki Tescilli Yapının Kamulaştırılması ENV.137
Yılı 2015 - 2017
Proje Niteliği Kamulaştırılma - Uygulama
Bloke Edilen Tutar 202.658,75 - 730.020,29
Harcanan Tutar 202.658,75 - 0
Kalan Tutar 0 - 730.202,29