Talepte Bulunan Kurum  Seyhan Belediyesi
İlçesi Seyhan
Proje Adı Karasoku Mah. 56 Pafta 178 Ada 1-3 parsellerin rölöve projelerinin Hazırlanması
Yılı 2015
Proje Niteliği Projelendirme
Bloke Edilen Tutar 139.511,30
Harcanan Tutar 0
Kalan Tutar 139.511,30