ADANA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN MUHTELİF İŞYERLERİNİN KİRA İHALE İLANI
 
            1- Mülkiyeti Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na ait aşağıdaki tabloda İlçesi, adresi, tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları yazılı İlimiz Seyhan İlçesi Narlıca Mahallesi 10133 ada 5 parselde bulunan 12 Adet dükkanın  3 yıl süre ile kiraya verilmek üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale dosyalarında mevcut şartnamedeki şartlar dahilinde 12.09.2018 Çarşamba günü saat 10:00’da Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı  1. Kat Toplantı Salonunda sırasıyla başlamak üzere İhale Komisyonu tarafından ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleye ait dosyalar mesai saatleri içerisinde Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binasındaki Doğrudan Temin bürosundan ücretsiz olarak görülebilir veya ücretsiz olarak alınabilir.
3- İhaleyle ilgili bilgilere Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı resmi internet sitesi olan http://www.adanayikob.gov.tr sitesinden ve Seyhan Kaymakamlığı İlan panosundan ulaşılabilir.
3- İSTENİLEN BELGELER
  1. Geçici teminatı Başkanlığımızın Ziraat Bankası Atatürk Caddesi şubesinde bulunan TR 5400 0100 0931 6820 6092 5005 iban numaralı hesaba yatırdığına dair banka alındısı
  2. Başvuru tarihinden önce alınmış kanuni ikametgah belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi
  3. İhaleye katılmak isteyen şirket veya ortaklık ise ticaret odasından veya bağlı olduğu kuruluştan alınmış olduğunda dair kayıt, adi ortaklıklarda ise noter tasdikli ortaklık belgesi
  4. Vekaletname ile katılacakların özel vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküsü
  5. Şirket veya ortaklıkta temsile yetkili kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü
  6. İhale günü saat 09:30’da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 1. Kat Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  7. Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu değildir.
 
 
 
 
S.No
Adres
Dükkan No
Boyutu (m2)
Tahmin Edilen Bedel (Yıllık)
Geçici Teminat
1
Seyhan  İlçesi Narlıca Mah.
10133 ada 5 parsel
Z1
20
4.000,00 TL
1.200,00 TL
2
Seyhan  İlçesi Narlıca Mah.
10133 ada 5 parsel
Z2
32
14.400,00 TL
4.320,00 TL
 
 
 
 
3
Seyhan  İlçesi Narlıca Mah.
10133 ada 5 parsel
Z3
 
32
12.800,00 TL
3.840,00 TL
4
Seyhan  İlçesi Narlıca Mah.
10133 ada 5 parsel
Z4
 
32
12.800,00 TL
3.840,00 TL
5
Seyhan  İlçesi Narlıca Mah.
10133 ada 5 parsel
Z5
 
32
12.800,00 TL
3.840,00 TL
6
Seyhan  İlçesi Narlıca Mah.
10133 ada 5 parsel
Z6
31,5
12.600,00 TL
3.780,00 TL
7
Seyhan  İlçesi Narlıca Mah.
10133 ada 5 parsel
Z13
 
32
12.800,00 TL
3.840,00 TL
8
Seyhan  İlçesi Narlıca Mah.
10133 ada 5 parsel
Z14
 
32
12.800,00 TL
3.840,00 TL
 
 
S.No
Adres
Dükkan No
Boyutu (m2)
Tahmin Edilen Bedel (Yıllık)
Geçici Teminat
9
Seyhan  İlçesi Narlıca Mah.
10133 ada 5 parsel
 
Z15
 
32
 
12.800,00 TL
 
3.840,00 TL
10
Seyhan  İlçesi Narlıca Mah.
10133 ada 5 parsel
 
Z16
 
32
 
12.800,00 TL
 
3.840,00 TL
11
Seyhan  İlçesi Narlıca Mah.
10133 ada 5 parsel
 
Z17
 
32
 
12.800,00 TL
 
3.840,00 TL
12
Seyhan  İlçesi Narlıca Mah.
10133 ada 5 parsel
 
Z18
 
32
 
14.400,00 TL
 
4.320,00 TL